Premi Nacional Indústria 4.0

L'objectiu d'aquests Premis és atorgar un major prestigi social al sector industrial, presentant-lo en un entorn de qualitat i d'excel·lència, reconeixent els mèrits de les empreses industrials que destaquin pels seus projectes i accions de digitalització i pels seus plans d'innovació en matèria d'organització i processos sota les principals dimensions que defineixen el paradigma de la Indústria Connectada 4.0: Estratègia de Negoci i Mercat, Processos, Organització i Persones, Infraestructures, Productes i Serveis.

S'estableixen dues modalitats de Premis Nacionals Indústria Connectada 4.0:

  • Premi Nacional Indústria 4.0 a la Gran empresa industrial
  • Premi Nacional Indústria 4.0 a la Petita i Mitjana empresa industrial

Els premis consisteixen en un trofeu representatiu i tenen caràcter honorífic.

Podeu consultar Edicions anteriors.

Bases reguladores: Ordre ICT/820/2020 de 25 d'agost