Subvencions per al foment de la reactivació econòmica per a l'adaptació dels locals exigida per la Covid-19 a Felanitx

Beneficiaris:

Personas físiques o jurídiques que a la data de la presentació de la sol·licitud desenvolupin una activitat comercial minorista/detallista, de serveis i de restauració al municipi de Felanitx.

Despeses subvencionables:

  • Línia A. Adquisició d'elements i la realització d'actuacions que contribueixen a la millora estètica interior i/o exterior d'establiments oberts al públic.
  • Línia B. Adqusició i instal·lació, per a establiments oberts al públic, d'elements de caràcter higienicosanitari en conformitat amb la normativa dictada com a conseqüència de la Covid-19.
  • Línia C. Despeses corrents de petites empreses i treballadors autònoms del municipi necessàries per dur a terme la seva activitat dins l'actual conjuntura marcada pel Covid-19.

Quantia:

  • Línia A. La quantia de la subvenció serà com a màxim de 500€
  • Línia B. La quantia de la subvenció serà com a màxim de 250€
  • Línia C. 
    • Fins a 1.000€ per aquells locals i establiments minoristes l'activitat dels quals va quedar suspesa o no es va poder iniciar durant la vigència de la declaració de l'estat d'alarma.
    • Fins a 500€ els demés.

Termini: Fins el 30 d'ctubre de 2020

Bases convocatòria