Ajudes per al petit comerç de Palma

Palma Activa convoca per quart any consecutiu una línia d’ajudes directes per als petits comerços que subvenciona fins al 80% de les despeses, fins a un màxim de 2.300€ per establiment, sempre que estiguin destinades a la innovació, la millora, la modernització o la implantació de nous comerços. L’ajuda s’amplia fins a 4.600€ en el cas que la inversió es dediqui a eliminar barreres arquitectòniques. La quantia destinada a les subvencions torna a ser de 100.000€, igual que l’any passat.

Beneficiaris: els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil, excepte les comunitats de béns, que iniciïn o siguin titulars d’una activitat comercial situada a peu de carrer al municipi de Palma que compleixen els requisits descrits en el BOIB número 40. 

Termini:

• Primer període: fins al 30 d’abril de 2019
• Segon període: fins dia 1 de setembre de 2019

Quantia

 Inversions generals amb un màxim de 2.300€ per a totes les accions subvencionables.
 Inversions destinades a suprimir barreres arquitectòniques, l’import màxim podrà ser de fins a 4.600€

Bases completes i sol·licituds aquí 

FontPalma Activa