La línia de finançament industrial IDI-ISBA amplia el període de presentació de sol·licituds fins el 2021

Objecte: Aquesta línia d'ajuda per a l'activitat industrial millora les condicions econòmiques d'operacions financeres per tal d'afavorir l'accés al préstec.

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, i les societats civils o cumunitats de béns domiciliades o que duguin a terme un projecte d'inversió per a la millora dels processos productius o de producte a les Illes Balears.

Import de la convocatòria: La línia de finançament és de 10 milions d'euros per a la inversió. S'hi contemplen bonificacions del tipus d'interès, cost de l'aval i les despeses d'obertura i estudi.

Termini de presentació de sol·licituds: Fins el 21 d'octubre de 2021

Termini per efectuar la justificació davant ISBA-SGR: el beneficiari té fins a deu mesos des de la resolució, i en tot cas la data màxima de justificació és el dia 12 de novembre de 2021. Modificació BOIB 8 /10/2020

Sol·licituds a: www.isbasgr-online.es

Més informació

Descarregar Fulletó