Ajuts econòmics per al sector cultural a l'illa d'Eivissa

Objecte: Concessió d'ajudes econòmiques a les persones autònomes, microempreses i petites empreses de l'àmbit cultural a l'illa d'Eivissa per pal·liar els efectes de la declaració de l'estat d'alarma.

Beneficiaris: Persones autònomes, microempreses, petites empreses i persones jurídiques privades sense personalitat jurídica tal com les comunitats de béns amb activitat mercantil que tenguin el seu domicili fiscal a l'illa d'Eivissa i estiguin donades d'alta en una activitat econòmica compresa en els àmbits de les arts escèniques, arts plàstiques, creació audiovisual i multimèdia, gestió cultural i patrimonial, arxius i biblioteques, museus i sales de cultura i patrimonial, editorials i llibreries, composició i interpretació musical i indústria fotogràfica.

Quantia: L'import màxim per sol·licitud és de 2.500€

Termini per presentar sol·licituds: Des del 21 d'agost fins el 31 d'octubre de 2020

Base de la convocatòria BOIB i model sol·licitud

Extracte convocatòria