Ajudes per al foment del català per a empreses d'Artà

L'Ajuntament d'Artà ha publicat les subvencions per a empreses que utilitzin el català com a llengua habitual.

Fets que es subvencionen: 

  • Retolació comercial i de vehicles.
  • Edició o renovació de cartes de restaurants i bars.
  • Documents publicitaris o administratius (targetes, fullets, paper d'embolicar, bosses, calendaris, factures i pressuposts, catàlegs, etc.).
  • Versió en català de pàgines web.

Beneficiaris: Empreses, amb personalitat física o jurídica, ubicades al terme municipal d'Artà.

Quantia: 

1) Rètols comercials i de vehicles: 50% de la factura fins un màxim de 250€

2) Edició o renovació de cartes de restaurants i bars:

  • Versió exclusivament en català: 50% de la factura fins un màxim de 250€
  • Versió en català juntament amb altres llengües: 100% del total de la versió catalana fins un màxim de 150€, sempre que la factura es desglossi per idiomes.

3) Documents publicitaris o administratius en llengua catalana: 50% de la factura fins un màxim de 250€

4) Edició de pàgines web: 50% fins un màxim de 250€

Termini per presentar sol·licituds: fins el 30 de setembre de 2020.

Consulta BOIB i model de sol·licitud