Ajuts per a la modernització de l’estructura digital de les empreses industrials

La Direcció General de Política Industrial presenta un paquet d’ajudes per un import de 600.000 euros destinats a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica de les empreses industrials dins l’àmbit de les Illes Balears.

Consisteix en dos programes destinats a l'adquisició d'actius fixos i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.

Beneficiaris:

Empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3, 4 i 691.2 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius. També son beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l’IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B del registre integral industrial corresponent a les empreses de serveis relatives a l’activitat industrial.

Quantitat i actuacions subvencionables:

Programa I.  Disseny i innovació:

a) Cost de contractació a entitats externes de projectes de digitalització del sistema productiu, com ara la implantació de tecnologies que permeten la hibridació del món físic i el digital, tecnologies de la comunicació i tractament de les dades i tecnologies que permetin dotar d'intel·ligència i control, que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o permetin millorar considerablement els ja existents.

b) Cost de contractació a entitats externes d'elements digitals associats a comerç electrònic (disseny de pàgines i entorns web).

c) Cost de contractació de consultoria pel  disseny de plans de transformació digital amb l'objectiu d'impulsar la transformació digital de la indústria balear. Aquest plans no són plans d'implementació de tecnologies, sinó de consultoria per a definir i dissenyar plans de transformació digital.

L'import màxim subvencionable d'aquest programa és de 6.000 euros per beneficiari.

Programa II. Producció i logística:

Adquisició tant material com immaterial destinada a la digitalització del sistema productiu, com puguin ser ordinadors, SAI, PDA, impressores, impressores 3D, perifèrics i similars, així com el programari (software) i TIC relacionat amb aquests.

L'import màxim subvencionable d'aquest programa és de 25.000 euros per beneficiari.

Termini d’inversions subvencionables: són subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període comprès entre el 2 d’octubre de 2019 i l’1 d’octubre de 2020, ambdós inclosos.

Termini de presentació de sol·licitud: del 21 de juliol a les 00.00 h al 21 d’agost a les 23.59 h.

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament.

Més informació i tràmits:

Ajuts per a la modernització de l’estructura digital

Bases de la convocatòria