Ajudes per a projectes d’iniciació a la internacionalització

Si vols iniciar, consolidar o implantar comercialment la teva empresa a l’exterior, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria ha convocat diferents línies d’ajudes per a la internacionalització destinades a projectes d’autònoms, microempreses i petites i mitjanes empreses de les Illes Balears que realitzin activitats de comerç, serveis i indústria.

Pel que fa a la línia d’iniciació, aquestes ajudes tenen per objecte elfinançament de la fase inicial del procés d’internacionalització de les microempreses i pimes amb domicili fiscal a les Illes Balears al llarg dels exercicis 2018-2019.

Es considera que una empresa es troba en fase d’iniciació de la internacionalització quan es compleix un dels requisits següents:

a) L’import de les vendes cap als mercats exteriors (exportacions) és inferior al 15% de la facturació total.

b) L’empresa ha iniciat el projecte internacional en els darrers tres anys.

Beneficiaris: autònoms, microempreses, així com les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears (pimes), que exerceixen una activitat lucrativa dins l’àmbit de les activitats del comerç i els serveis, o dins l’àmbit de l’activitat industrial.

Quantia: fins a 18.000€. El percentatge de l’ajuda és el 50% del cost elegible (IVA exclòs).

Termini6 de juny de 2019

Consulta el BOIB i el model de sol·licitud aquí