Subvencions per al foment de la reactivació econòmica per a l'adaptació dels locals exigida per la Covid-19 a Calvià

Beneficiaris:

Autònoms o empreses públiques o privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o de patrimoni.

Despeses subvencionables:

 • Línia A. Adquisició d'elements i la realització d'actuacions que contribueixen a la millora estètica interior i/o exterior d'establiments oberts al públic.
 • Línia B. Adqusició i instal·lació, per a establiments oberts al públic, d'elements de caràcter higienicosanitari en conformitat amb la normativa dictada com a conseqüència de la Covid-19.
 • Línia C. Actuacions dirigides a la innovació i la digitalització de l'activitat:
  • equipament informàtic i electrònic
  • llicències de software
  • creació, actualització i manteniment d'un portal web per publicitar l'activitat i/o per a venda de productes o serveis

Quantia:

 • Línies A i B. 
  • Fins el 80% de les factures, factures proforma o pressupost presentat
  • Fins el 90% de l'import pagat en concepte de taxes per a la concessió dels títols habilitats requerits.
 • Línia C. 
  • Fins el 80% de les factures, factures proforma o pressupost presentat.

Termini: de 17 de juliol a 13 d'agost

Bases convocatòria

Més informació i tràmit