Ajuts económics per a l'activació del sector cultural amb motiu de la crisi de la Covid-19

L'objecte d'aquests ajuts és ajudar a impulsar el reinici o la continuïtat del sector cultural, que s'han vist obligats a cessar l'activitat o a no iniciar-la per mor de l'estat d'alarma.

Beneficiaris:

Els professionals autònoms dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música, els audiovisuals, el patrimoni immaterial i la gestió cultural de les Illes Balears que acreditin la suspensió o pèrdua d'activitat.

Quantia: L'import màxim és de 460€

Període subvencionable: Del 14 de març al 30 de juny de 2020.

Termini de presentació: Del 2 al 29 de juliol de 2020.

Més informació