Modificació de concessió d'ajuts de l'ocupació autònoma afectats per la crisi de la Covid-19

Beneficiaris:

Els beneficiaris de les ajudes de les convocatòries vigents corresponents als anys 2015-2019, sotmeses a actuacions de control per comprovar el manteniment de l'activitat empresarial.

Exempcions:

Estaran exempts de l'obligació de reintegrar l'import de l'ajuda obtinguda sempre que declarin que han reduït la seva facturació en un 75% i tenguin la documentació acreditativa d'aquesta circumstància a disposició de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

Més informació