Ajuts amb motiu de la crisi de la COVID-19 del Consell de Menorca

L'objecte d'aquests ajuts és ajudar a impulsar el reinici o continuïtat de l'activitat econòmica de Menorca, per poder mantenir el teixit productiu, social i associatiu; atorgant liquidesa a determinades empreses i entitats de l'illa.

Els imports mínims i màxims per sol·licitud són:

  • Línia 1. Sector primari 2.000 €
  • Línia 2. Sector Industrial i Artesanal de 2.000 a 6.000 €
  • Línia 3. Sector Turístic de 700 a 2.000 €
  • Línia 4. Entitats del Tercer Sector de 500 a 1.500 €

Termini de presentació: del 18 de juny fins dia 30 de setembre 2020

Bases de la convocatòria

Més informació i tràmit