Ajudes per al foment del català per a empreses a Pollença

L'Ajuntament de Pollença ha publicat les subvencions per a empreses que utilitzin el català com a llengua habitual.

Fets que se subvencionen: Elaboració d'impresos, rètols, etiquetes, bosses, paper per a embolicar, cartes de restaurants, etc. que sigui d'ús habitual i que només sigui en llengua catalana.

Beneficiaris: persones físiques i jurídiques del terme municipal de Pollença.

Quantia: en general, la subvenció consistirà en un 50% del total de la factura; els criteris poden canviar segons sigui l'objecte de la subvenció.

Termini per justificar: fins dia 4/12/2020

Consulta BOIB i model de sol·licitud

Més informació i contacte aquí