Línia d’ajuts de finançament industrial IDI-ISBA 2019

L’IDI i ISBA han posat en marxa una nova convocatòria d’ajuts d’1.350.000 € destinada a subvencionar durant l’any 2019 despeses financeres derivades d’inversions productives, inversions en eficiència energètica i en transformació digital de microempreses, petites i mitjanes empreses industrials, en el marc del Pla Estratègic Industrial 2018-2025. 

Aquests ajuts seran gestionats per l’IDI amb la col·laboració d’ISBA per a la concessió de garanties i avals a les empreses que sol·licitin els imports. Descarregau-vos el fulletó informatiu dels ajuts

Beneficiaris: persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, i les societats civils o comunitats de béns domiciliades o que duguin a terme un projecte d’inversió per a la millora dels processos productius o de producte a les Illes Balears, que compleixin els requisits de microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME) i que desenvolupin una activitat industrial d’algun dels epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) corresponent a activitats empresarials i serveis complementaris a la indústria. 

Termini4 de novembre de 2019

Consulta la convocatòria al BOIB.