Diagnosi responsabilitat social empresarial

Estam segurs que coneixes la responsabilitat social empresarial (RSE) encara que tal vegada no en siguis conscient. No et donarem una definició de manual perquè està formada per moltes actuacions en contínua evolució que van més enllà de la normativa i tenen molt a veure amb els nostres principis ètics, valors, etc.

Cada empresa, empresari, emprenedor, autònom o col·laborador entendrà la responsabilitat social empresarial de forma diferent, així que partirem de quatre preguntes simples:

  1. Quins principis ens defineixen? Amb qui i com ens relacionarem?
  2. Què implica fer feina amb nosaltres?
  3. Som proactius? La nostra manera de fer feina és responsable i innovadora?
  4. Com ens relacionam amb el nostre entorn?

A partir d’aquesta base, el qüestionari planteja una sèrie de preguntes més concretes i, amb la guia, t’ajudarem a comprendre-les i donar-te algunes pistes inicials perquè comencis a definir un pla de treball o, en cas de tenir-lo, que puguis millorar-lo i completar-lo. Accedeix a la guia.


Sel·lecciona el tipus:

Col·laboren: