Inscripció a:

Definició del pressupost anual i comparativa amb els resultats econòmics del negoci.


Taller virtual Google Meet
26-10-2021
12:00 a 14:00
Eduard Vilanova
Sessió formativa


Registre previ a la participació del taller

Amb l'objectiu de preparar la sessió i que puguis centrar-te en la captació de partiticipants amb qui col·laborar.

RGPDDefinició del pressupost anual i comparativa amb els resultats econòmics del negoci.

Contingut:
1. Importància de definir el pressupost anual i objectius econòmics.
2. Com definir el pressupost i objectius econòmics.
3. Comparació del pressupost amb els resultats reals.
4. Analitzar desviacions.