Inscripció a:

Gestió del talent a l'empresa


Sala de Premsa de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia . Plaça de Son Castelló,1 . Polígon Son Castelló
13-11-2023
16:00 a 19:00
Ana Laura Martínez Pastorino
Sessió formativa


RGPDGestió del talent a l'empresa

Aquest taller formatiu consta de dues sessions: 13 i 20 de novembre de les 16 a les 19 h.

  • Conèixer les claus dels entorns empresarials actuals.
  • Sensibilitzar sobre el paper que juguen les persones en els negocis d'èxit.
  • Reflexionar sobre la diversitat de talents.
  • Aprendre a elaborar un perfil professional i identificar les dimensions de talents lligats a llocs de treball.
  • Conèixer l'impacte que té l'experiència de clients en la fidelització de talents.
  • Identificar i reflexionar sobre bones pràctiques en els procesos clau de gestió de talent.