Inscripció a:

Crear i editar vídeos


Taller virtual Google Meet
08-11-2022
11:00 a 12:30
Cibervoluntarios
Sessió formativa


RGPDCrear i editar vídeos

Aprèn els accessoris i les eines que necessites per crear, modificar i editar vídeos des de l'ordinador o amb aplicacions mòbils.