Inscripció a:

Nou règim de cotització per a autònoms


On-line
20-02-2024
12:00 a 13:30
David Gispert
Sessió informativa


RGPDNou règim de cotització per a autònoms

1. Modificació de l'estatut del treballador autònom.
2. Novetats en el reglament d'afiliació al RETA i aplicacions de la tarifa plana.
3. Exemple pràctic i sistema de càlcul dels rendiments per enquadrar-los a les taules de cotització i a la quota corresponent.