Inscripció a:

Nou règim de cotització per a autònoms 2023


ON LINE
12-04-2023
12:00 a 13:30
David Gispert Fundació privada per a la promoció de l'Autoocupació de Catalunya
Sessió formativa


RGPDNou règim de cotització per a autònoms 2023

1. Modificació de l'estatut del treballador autònom.

2. Novetats en el reglament d'afiliació al RETA.

3. Comparativa del  sistema de cotització antic versus al nou sistema. Exemple pràctic.