Inscripció a:

Pàgines Web


Meet
21-06-2022
11:00 a 13:00
Cibervoluntarios
Sessió formativa


RGPDPàgines Web

Aprèn a crear la teva pròpia pàgina web amb Wordpress i descobreix les múltiples possibilitats que t'ofereix. Coneix també Google Sites com a eina alternativa que podràs també utilitzar per a la web, sobretot estàtiques.