Inscripció a:

IniciaTIC: Eines de comunicació i gestió


Taller virtual Google Meet
09-11-2023
11:00 a 12:30
Cibervoluntari
Sessió formativa


RGPDIniciaTIC: Eines de comunicació i gestió

Eines àgils d'organització:

  • Eines d'email MKT
  • CRM
  • Eines de facturació gestió