Inscripció a:

Analitza el teu Model de Negoci amb CANVAS


Taller virtual Google Mee
02-05-2024
11:30 a 13:30
Pere Jiménez
Sessió formativa


RGPDAnalitza el teu Model de Negoci amb CANVAS

L'eina d'anàlisi CANVAS t'ajudarà a definir el model de negoci per fer viable la teva idea de negoci. És un pas previ al Pla d'empresa.
Programa