Inscripció a:

Estratègia de preus, punt mort i provisió de caixa


Taller virtual ZOOM
11-11-2021
12:00 a 14:00
Eduard Vilanova
Sessió formativa


Registre previ a la participació del taller

Amb l'objectiu de preparar la sessió i que puguis centrar-te en la captació de partiticipants amb qui col·laborar.

RGPDEstratègia de preus, punt mort i provisió de caixa

Analitzarem diferents metodologies per establir preu als productes o serveis que comercialitzem i també aprendrem a calcular l'import mínim de vendes i el nombre mínim de productes/serveis que hem de vendre per a poder cobrir despeses, moment a partir del qual el negoci entrarà en generació de beneficis.