Inscripció a:

Franquícies, la idea de negoci per emprendre i créixer


Virtual. a través de ZOOM
18-11-2022
12:00 a 14:00
María José del Castillo
Sessió formativa


RGPDFranquícies, la idea de negoci per emprendre i créixer

1 ) Franquícia com a model de negoci.

  • Elements essencials d'una franquícia.
  • Compromisos que assumeix l'empresa franquiciadora.
  • Compromisos que assumeix el franquiciat.
  • Tipologies de franquícies i diferents perfils de franquiciats.

2 ) Emprendre amb una franquícia. Avantatges i inconvenients.

  • Pos en marxa el meu propi negoci o munt una franquícia?
  • Claus per triar una franquícia.
  • Obligacions financeres. Quins compromisos assumim?
  • Cadena de franquícies vs. Cadena de locals propis.
  • Què necessit per fer del meu negoci una franquícia?
  • Casos d'èxit.