Inscripció a:

Pla d'empresa. Descripció de projecte


Taller virtual Google Meet
08-05-2024
11:30 a 13:00
Mónica Rivera
Sessió formativa


RGPDPla d'empresa. Descripció de projecte

Coneix el teu mercat i defineix els productes/serveis, preus, comunicació, distribució o punts de venda del teu negoci. Identifica els processos tècnics i organitzatius que intervindran en el procés productiu.