Inscripció a:

Emprendre per primera vegada. La realitat de ser emprenedor - Taller virtual


Virtual a través Hangouts meet
23-06-2020
16:30
Sessió formativa

RGPD