Inscripció a:

Pàgines Web


Taller virtual Google Meet
29-11-2022
11:00 a 12:30
Cibervoluntarios
Sessió formativa


RGPDPàgines Web

Aprèn a crear la teva pròpia pàgina web amb Wordpress i descobreix les múltiples possibilitats que t'ofereix. Coneix també Google Sites com a eina alternativa que podràs també utilitzar per a la web, sobretot estàtiques.