Inscripció a:

Planificació creativa amb mapes mentals


Sala de Premsa de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia . Plaça de Son Castelló,1 . Polígon Son Castelló
13-03-2024
16:00 a 18:00
Pere Jiménez
Sessió formativa


RGPDPlanificació creativa amb mapes mentals

Aquest taller té l'objectiu de capacitar en l'ús dels mapes mentals en els processos de planificació a nivell personal, professional o empresarial. 
 
La base teòrica dels mapes mentals és el pensament radial, que potencia la creativitat en un ús intensiu de l'hemisferi dret del cervell. Aquest fet permet potenciar al màxim la capacitat cognitiva de la persona o l'equip que l'utilitza. 
 
El programa del taller:
 
1. Què és el mapa mental: pensament radial
2. Què és un procés: pensament lineal
3. Què és el diagrama d'interrelacions causa-efecte: procés per passar del pensament radial al lineal
4. Què és Speedplanning: eina que combina el pensament radial i el lineal per dissenyar qualsevol tipus de projecte
5. Cas pràctic comú: Speedplanning aplicat a un cas comú del grup
6. Cas pràctic individual: Speedplanning aplicat a un cas individual