Inscripció a:

Taller virtual de creació d'empresa: Pla de màrqueting i pla operatiu


Google Meet
21-09-2022
12:00 a 14:00
Mónica Rivera
Sessió formativa


RGPDTaller virtual de creació d'empresa: Pla de màrqueting i pla operatiu

  • Pla de màrqueting . Analitza el mercat i defineix els productes/serveis, preus, comunicació, distribució/punt de venda del teu negoci.
  • Pla d'operacions. Identifica els processos tècnics i organitzatius que intervenen en el teu procés productiu