Inscripció a:

Pla d'empresa. Descripció de projecte


Taller virtual Google Meet
24-05-2023
12:00 a 14:00
Mónica Rivera
Sessió formativa


RGPDPla d'empresa. Descripció de projecte

Coneix el teu mercat i defineix els productes/serveis, preus, comunicació, distribució o punts de venda del teu negoci. Identifica els processos tècnics i organitzatius que intervindran en el procés productiu.

PROGRAMA