Inscripció a:

Intel·ligència artificial per empreses de servei


IDI- Plaça de Son Castelló 1. Polígo Son Castelló. 07009 Palma
27-11-2023
16:00 a 19:00
Pablo Cebrià
Sessió formativa


RGPDIntel·ligència artificial per empreses de servei

27 i 28 de novembre, de 16.00 a 19.00 h
Sala de premsa de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia (Pl. Son Castelló,
1. Palma)
Les sessions abordaran qüestions com la intel·ligència artificial generativa, els
reptes que suposa per a les organitzacions i els canals per avançar cap a la seva
adopció de forma estructurada i amb les majors garanties, així com els conceptes
clau per entendre les tècniques i eines emprades per desenvolupar nous
productes de dades que siguin capaços de respondre als problemes específics de
cada empresa.

Sessió 1
 Un poc de història.
 Per què ara?
 Conceptes bàsics.
 L’empresa data-driven.
 Maduresa analítica.
 El producte de dades.
Sessió 2

 Machine Learning.
 La intel·ligència artificial generativa.
 Definint el problema.
 Retorn de la inversió.
 Els reptes.
 Entrevista amb Daniel Romero, director adjunt d’Almacenes Femenías.