Inscripció a:

Intel·ligència artificial i ètica a l'empresa


Centre Bit Raiguer- IDI- Carrer Selleters, 25, 07300 Inca
23-11-2023
16:30 a 19:30
Sessió formativa


RGPDIntel·ligència artificial i ètica a l'empresa

La jornada constarà de tres taules de debat:

1.- “Tecnologia i gestiò del talent”
2.- “Tecnologia i col·lectius vulnerables”
3.- “Tecnologia i treball a l'economia verde"